Dugnad og frivillig arbeid

Idrettslaget drives i hovedsak av frivillige. Dvs. at foreldre, foresatte, søsken og andre stiller opp uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at idrettslaget har gode aktivitetstilbud og blir et godt sted å være. Dugnader gjennomføres av Fet IL hovedstyret, eller på gruppenivå.

Idrettslaget oppfordrer medlemmer og foreldre til å stille opp på dugnad, men deltakelsen er basert på frivillighet.

I særlige tilfeller kan medlemmene pålegges dugnad der dette er en forutsetning for at aktiviteten kan gjennomføres, og der alternativet er at aktiviteten må legges ned. Noen arrangement i klubben krever dugnadsinnsats for å kunne gjennomføres. Disse arrangement vil forsvinne hvis ikke mange nok stiller opp til innsats.

Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser, og en følelse av å bidra til fellesskapet. Din innsats blir satt stor pris på!

Det er vanlig praksis at styremedlemmer er fritatt fra fellesdugnader, da styreverv er å anse som dugnadsarbeid i idrettslaget.

Dersom du er styremedlem i håndballgruppa er du i utgangspunktet fritatt fra fellesdugnad i håndballgruppa. Det samme gjelder for de andre gruppene vi har i idrettslaget. Dersom du er styremedlem i hovedstyret eller Fet Arena er du fritatt fra fellesdugnad i en av idrettene ditt barn deltar i.

Det er også vanlig praksis at trenere og lagleder har vært fritatt fellesdugnad. Dugnader som går til eget lag er det vanlig at alle deltar på.