Forelder/foresatt

Retningslinjer for foreldre/foresatte i Fet IL:

 • Respekter idrettslagets arbeid. Det er frivillig å være medlem av idrettslaget, men er du med følger du idrettslagets regler.
 • Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du.
 • Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine.
 • Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel.
 • Lær barna å tåle både medgang og motgang.
 • Motiver barna til å være positive på trening.
 • Vis god sportsånd og respekt for andre.
 • Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om.
 • Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!

Klubbens retningslinjer er i tråd med Olympiatoppens anbefalinger om hvordan være en god idrettsforelder.

Foreldre bør være kjent med:

 • Hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • Aktivitetstilbudet
 • Medlemskap
 • Forsikringer
 • (Politiattest)
 • Dugnad

Råd til idrettsforeldre fra Olympiatoppen