Forsikringer

Som medlem av Fet IL blir man automatisk en del av Idrettens forsikringsordninger. Uansett idrett så gjelder NIF sin barneidrettsforsikring, denne forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Den gjelder også for medlemmer som støtter opp rundt laget, som trenere, lagleder, etc. for lag opp til 13 år.

For aktive medlemmer over 13 år gjelder forskjellige ordninger. For håndball og innebandy må de aktive (og trenere, lagledere, etc. som ønsker det) aktivere og betale lisens gjennom «Min Idrett» for å ha en gyldig forsikring. Denne er påkrevd for å delta på kamper. For fotball må de aktive (og trenere, lagledere, etc.) registreres i FIKS. Dette er det klubbens FIKS ansvarlig som gjør og klubben betaler da en laglisens for hvert enkelt lag som er gyldig forsikring. For turn blir alle utøvere og trenere registrert lisens på av adm. leder i SportsAdmin.

Fotball: Klubbens FIKS ansvarlig er Kjetil Moren Bråthen: kjetil@fetil.no

Fet IL har en underslagsforsikring for de to personene som disponerer klubbens konto.