Kommunikasjon

For at klubbdriften skal bli så god som mulig, er Fet IL avhengig av god kommunikasjon med alle medlemmene og andre som klubben har en relasjon til.

All formell informasjon finnes på vår hjemmeside: www.fetil.no.

Vi ønsker at hjemmesiden vår skal være portalen til Fet IL. I dag brukes denne til all informasjon og nyheter på klubb-, gruppe- og lagsnivå. Den benyttes til å registrere nye medlemmer og som betalingsløsning. Den benyttes også som påmelding til arrangement. Vi jobber stadig med videreutvikling av løsningen og tilpasning mot dagens smarttelefoner

Fet IL bruker også Spond på lagsnivå. Der vil medlemmene melde seg på treninger og arrangementer. Der vil medlemme også få informasjon på gruppe- og lagsnivå.

Sosiale medier skal kun brukes som tilleggsmedier.

Fet IL utgir en gang i året Fet Guiden til alle husstander i Fet kommune der alle grupper og lag er representert med bilder.