Kurs og utdanning

Fet IL ønsker å bidra til økt kompetanse for trenere, ledere og andre tillitsvalgte, slik at de kan utvikle seg i den jobben de skal gjøre. Leder i hver undergruppe har ansvar for at informasjon om kurs etc. blir formidlet ut i gruppene, og at medlemmer oppfordres til å delta.

Søknad om dekking av kostnader til kurs sendes styret i gruppene.