Lagleder

Laglederen er lagets/treningsgruppas administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget/treningsgruppa. Laglederen skal overlate alt det sportslige til treneren/trenerne som har ansvar for organisering av treninger, lagoppsett til kamper/stevner, gjennomføring av kamper osv.

Lagledere bør være kjent med:

 • Hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • Klubbens aktivitetstilbud
 • Medlemskap
 • Lisens og forsikringer
 • Politiattest
 • Klubbens retningslinjer og forventninger til foreldre
 • Hva tilbyr klubben sine oppmenn/lagledere (utstyr, bekledning, kurs …)

Oppgaver:

 • Ajourføre navnelister på spillere/utøvere og lagsapparat i medlemsregisteret.
 • Følge opp innbetalinger av treningsavgift og medlemskontingent.
 • Gjøre seg kjent med gruppens sportslige plan.
 • Arrangere møter for foreldre og spillere/utøvere.
 • Gå igjennom fair play-regler, foreldrevettregler og sportslig plan med alle spillere og foresatte.
 • Møte på lagleder- og allmannamøter.
 • Gi informasjon til spillere/utøvere, trenere og foresatte.
 • Ansvar for lagskasse.
 • Kjenne til rutiner for innskudd, utlegg, osv.
 • Melde på til cuper, stevner og turneringer.
 • Innkalle til dugnader.
 • Arrangere hjemmekamper, ta imot gjestende lag og dommere, fylle ut kamprapport.
 • Administrere reiser til/fra kamper eller stevner.
 • Skaffe dommere ved behov.
 • Kjenne til lisensregler og sikre at alle utøvere/spillere har lisens.
 • Ha korrekt utstyr/medisinveske sammen med treneren.