Lover og vedtekter

LOV FOR FET IDRETTSLAG
Stiftet 7. februar 1900
Sist endret 10.12.19

Fet IL har en egen lov som er basert på lovnorm for idrettslag. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. Klubben kan vedta tillegg til loven, men tilleggene må ikke være i strid med lovnormen. Alle lovendringer som gjøres av kretsen trer i kraft med umiddelbar virkning, mens endringer i Fet IL’s tillegg må vedtas av årsmøtet og godkjennes av idrettskretsen. Årsmøte kan delegere ansvaret for endring av lovene til Hovedstyret.

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

II. TILLITSVALGTE

III. ØKONOMI

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER