Sikkerhetsarbeid (HMS)

Klubben har ansvar for sikkerhet for medlemmer og andre som kommer i kontakt med klubben på arrangementer, på dugnader, under reiser og under opphold i klubbens lokaler og anlegg.

Det skal beskrives rutiner for arrangementer, reiser, dugnader m.m. Det skal være informert om sikkerhetsrutiner til ansvarlig for arrangement i regi av Fet IL. Andre beskrivelser kan være kontrollrutiner for anlegg og utstyr, eller sikkerhetsprosedyrer for trening.

Da Fet IL har ansatte, foreligger det et spesielt ansvar for arbeidsmiljøet i klubben. Arbeidet skal være systematisk og forebygge skader. Ansvaret er hjemlet i Arbeidsmiljøloven, og i «Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter» («internkontrollforskriften»). Daglig leder har plikt til å gjennomgå nødvendig opplæring.

På anleggene, Eika Fet Arena, Fethallen og Fedrelandet idrettspark, finnes det hjertestartere lett tilgjengelig. Det kjøres jevnlig opplæring i bruk av disse. På Klubbhuset og i Eika Fet Arena har vi både interne og eksterne kontrollrutiner for oppfølging av brannteknisk sikkerhet. Det samme gjelder for gassanlegget som benyttes for undervarme på kunstgresset.