Sportslig utvalg og oppnevnte roller

Sportslig utvalg (SU)
Hovedstyret har utnevnt en øverste sportslig ansvarlig i Fet IL. Rollen skal være medlem av Hovedstyret. Mandatet til denne rollen er å koordinere gruppene slik at Fet IL har en helhetlig sportslig plan, og utvikling uavhengig av idrett. Rollen skal være «limet» mellom gruppene og sørge for at Fet IL har en «blå tråd» i det sportslige arbeidet, fra de yngste til de eldste aktive. SU skal sikre kvaliteten på det sportslige, og utenomsportslige arbeidet på alle nivåer i gruppene. Sportslig utvalg rapporterer til gruppestyrene.

Dommeransvarlige
Formålet med en dommeransvarlig er å utvikle egne dommere i Fet IL. For enkelte grupper er det dommeransvarlig som setter opp dommere til kamper for de yngste lagene. Dommeransvarlig rapporterer til gruppestyret

Laglederkontakt
Formålet med en Laglederkontakt er å være bindeleddet mellom klubben/styret og alle lagledere. Laglederkontakten skal bistå lagledere i sitt arbeid. Laglederkontakt skal ifm sesongoppstart samle inn lister på alle frivillige som hjelper til rundt et lag, sørge for at de er registrert i medlemsregisteret med nødvendig personalia, og sende oversikten til Politiattest-ansvarlig.