Trener

Trenerne er ansvarlige for oppfølging av sine respektive tildelte utøvere/grupper/lag. Trenerne rapporterer til Sportslig leder. Treneren samarbeider med laglederen og de andre trenerne om organiseringen av aktivitetene som laget deltar i. Hovedtrener har alltid det øverste ansvaret dersom det er flere lag og trenere i samme gruppe.

Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter, får et godt tilbud og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for klubben.
Trenerne bør derfor være kjent med:

 • Hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé).
 • Aktivitetstilbudet.
 • Medlemskap.
 • Lisens og forsikringer.
 • Politiattest.
 • Kompetansetilbud for trenere.
 • Klubbens sportslige plan.
 • Klubbens retningslinjer og forventninger til trenerne.
 • Hva klubben tilbyr sine trenere (honorar, utstyr, bekledning, kurs …).

Oppgaver:

 • Sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong i samsvar med gruppens sportslige plan.
 • Lede treningene i samarbeid med eventuelt andre trenere/hjelpetrenere.
 • Ha dialog og samarbeid med foreldre.
 • Lede laget/gruppen/utøverne under kamper, turneringer eller løp.
 • Bidra i trenergruppen og møte i trenerforumet i regi av klubben.
 • Følge gjeldende regelverk.
 • Sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene og retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges idrettsforbund.
 • Sette seg inn i klubbens verdigrunnlag og retningslinjer for utøvere/spillere og trenere.
 • Se til at både egen og utøvernes/lagets opptreden er i samsvar med klubbens verdier og retningslinjer.
 • Være oppdatert på informasjon fra styret.
 • Representere klubben på en god måte.
 • Planlegge trening i samsvar med aktivitetsplan/terminliste og klubbens sportslige plan.
 • Møte i god tid til trening og konkurranser/kamp.

Retningslinjer for trenere i Fet IL:

Som trener i idrettslaget skal du bidra til:

 • Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren.
 • Positive erfaringer med trening og konkurranse.
 • Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap.
 • At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger.
 • Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre.
 • Vær et godt forbilde.
 • Møt presis og godt forberedt til hver trening.
 • Som trener er du veileder, inspirator og motivator.
 • Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine.
 • Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelse av treningen.
 • Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren.
 • Vis god sportsånd og respekt for andre.
 • Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet.
 • Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter.

Innholdet i treningen skal være preget av:

 • En målrettet plan.
 • Progresjon i opplevelse og ferdigheter.
 • Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser.
 • Effektiv organisering.
 • Saklig og presis informasjon.
 • Kreative løsninger.
 • Fleksibilitet ved problemløsning.
 • Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon.