Utmerkelser og æresbevisninger

Æresmedlemmer

I 1973 tok hovedstyret igjen opp ideen med hedersmerke og besluttet å gjeninnføre ordningen, men med den endring at det heretter skal hete æresmedlemmer. Fet IL har utnevt totalt 12 æresmedlemmer: Odd Stenerud, Albert Larsen, Christian Christiansen, Even Elander, Ivar Gylstrøm, Åge Pedersen, Arne Stenerud, Niels Johan Frimann Dahl, Egil Søgård, Rune Sanderlien, Anne Olea Kristiansen og Aud Karin Dahl. Anne Olea ble det første kvinnelige æresmedlemmet og hun ble tatt opp på årsmøtet i 2017. På Årsmøtet 2022 ble Aud Karin Dahl opptatt som den 12. æresmedlemmet i Fet IL.

Nye æresmedlemmer kan nomineres til årsmøtet hvor beslutning om opptak gjøres. Æresmedlemmer er fritatt for medlemskontingent.