Utøver

Utøverne bør være kjent med:

 • Hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé).
 • Aktivitetstilbudet.
 • Medlemskap.
 • Dugnad.
 • Klubbens retningslinjer og forventninger til utøverne.

Retningslinjer for utøvere i Fet IL:

Utøvere i klubben skal:

 • Vise gode holdninger.
 • Respektere hverandre.
 • Vise lojalitet mot klubb og trenere.
 • Hjelpe hverandre og stille opp for hverandre.
 • Følge klubbens regler.
 • Være ærlig overfor trener og andre utøvere.
 • Ta ansvar for godt samhold.
 • Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til.
 • Vise engasjement.
 • Være stolt av sin egen innsats.
 • Anerkjenne andre sin innsats.
 • Ta ansvar for miljø og trivsel.
 • Reagere på mobbing eller annen adferd som ikke er i tråd med klubbens verdier.