Våre medlemskap

Fet IL har registrert alle sine medlemmer i et elektronisk medlemsregister som er lovpålagt og godkjent av NIF.

Ved innmelding må nye medlemmer melde seg inn via vår hjemmeside, og fylle ut de nødvendige opplysningene. Utmelding av klubben må skje skriftlig. Retningslinjer for medlemmer i Fet IL er beskrevet i Fet ILs lover og vedtekter. Alle aktive- og personer med verv i idrettslaget skal være registrert som medlem. Det er det aktive medlemmet som skal registreres som medlem og ikke foresatte. Foresattes informasjon som telefon og e-postadresse kan likevel legges inn på profilen til det aktive medlemmet.

Alle medlemmer har i tillegg en egen personlig idrettsside på Min Idrett som leveres av NIF. Denne personlige siden må hvert enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatte melde deg på arrangementer og kurs, endre dine egne personopplysninger, finne informasjon knyttet til lisensinnbetaling, dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester som kan være aktuelle og interessante for deg.

Medlemskontingent
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem. I Fet IL har vi en rabattordning gjennom et Familiemedlemskap. Dette er ikke et felles medlemskap for hele familien, men et eget medlemskap for hvert enkelt familiemedlem satt sammen i en familierelasjon. Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-postadresse, da revisor skal kontrollere medlemslistene mot regnskapet.

Ved å være medlem av Fet IL har du mulighet til å være med i et aktivt og positivt idrettsmiljø. Idrettslaget har 8 særidretter: fotball, håndball, turn (gymlek, trampoline), cheerleading, parkour, innebandy, klatring og kajakk. Som medlem av Fet IL blir du automatisk en del av Idrettens forsikringsordninger. I enkelte idretter må egen lisens betales over en viss alder. Uansett idrett så gjelder NIF sin barneidrettsforsikring. Denne forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.

Hva koster et medlemskap i Fet idrettslag:
Familiemedlem* foreldre/foresatte + barn kr. 1100,-
Seniormedlem (fra det året man fyller 18 år) kr. 700,-
Juniormedlem (til og med det året man fyller 17 år) kr. 550,-
Lagleder/trenermedlem** kr. 100,-
Støttemedlem kr. 300,-
Sekstiplussmedlem kr. 100,-
Æresmedlem kr. 0,-

*Et Familiemedlemskap er kun en rabattordning, og alle medlemmene regnes som enkeltmedlemmer hvor ett av de er hovedmedlem.
**Alle som har ett verv, eller en rolle i ett idrettslag, må være medlem av idrettslaget ifølge NIFs lovverk.

  • Medlemskapet gjelder for ett kalenderår fra 01.01 til 31.12
  • Medlemskapet er gyldig fra den dag kontingenten er betalt
  • Medlemskapet må sies opp skriftlig til medlem@fetil.no

Husk at det er den aktive utøveren som må registreres med navn og fødselsdato. Bruk gjerne foresattes kontaktinfo/e-post/mobil.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. Det kan være treningsavgifter for de ulike aktivitetene, inngangspenger ved arrangementer, eller egenandeler i forbindelse med deltakelse i konkurranser, og på kurs. Slike avgifter trenger ikke årsmøtevedtak.