Virksomhetsidé

Fet ILs virksomhetsidé er formulert som: Fet IL er et fleridrettslag som tilbyr aktivitet og mening gjennom hele livet.

Med «aktivitet» mener vi alt det vi gjør for å bli litt bedre mennesker – det idrettslige, det sosiale og hvordan vi utvikler oss som ledere.

Med «mening» mener vi at idrettslaget legger til rette for en aktiv hverdag for den enkelte sammen med andre i lokalsamfunnet. Vi ønsker også å gi noe tilbake til andre lokalsamfunn med mindre materielle ressurser gjennom «Fet IL gir tilbake».

«Hele livet» betyr at vi ønsker å ha tilbud til alle, uavhengig av nivå eller alder. Vi har aktiviteter «fra vugge til grav».

Det er denne ideen klubben vår i all hovedsak skal arbeide med. Virksomhetsideen definerer hva som er det spesielle eller unike med vår klubb og den aktiviteten vi har valgt. Den forteller hva vi tilbyr som gjør at folk foretrekker oss i stedet for andre klubber. Visjonen, verdiene og virksomhetsideen er rettledende for alle medlemmer, tillitsvalgte, trenere og støtteapparatet. Dette er utgangspunktet for det vi skal skape sammen, hvordan vi skal fremstå, og hva vi skal drive på med og ha fokus på av oppgaver.