Innebandy

Spillere over 13 år, dommere og trenere med lisens er dekket gjennom sin Grunnlisens/Utvidet lisens. Det er krav om at alle over 13 år som spiller innebandy har lisens (ikke frivillig). Fra og med det året man fyller 13 år, må spilleren betale lisens for å kunne delta i serie-/cupspill. Klubben må registrere lisenspliktige spillere i MinIdrett. Lisensen betales til Norges Bandyforbund og dekker en forsikring for spilleren.

Kostnaden for lisens er avhengig av hvilken forsikringsavtale som velges.

For en nærmere orientering omkring lisenser henvises til Norges Bandyforbund lisenssider.

Alle barn opp til 13 år dekkes av en egen Idretts forsikring og det er ikke krav til lisens.

Alle skader meldes elektronisk her.