Fet IL søker etter hovedtrener til vårt troppsparti

Som hovedtrener for Tropp i Fet IL Gym & turn vil du bli en del av et trenerteam på nærmere 25 trenere. Vi har en administrativ leder med et overordnet ansvar for Gym & turn som består av turn, trampoline, cheerleading, parkour og gymlek – og et turnstyret som øverste organ.

Arbeidsoppgaver:
– Planlegge og gjennomføre trening for egne partier.
– Forberede og lede utøvere fra egne partier gjennom arrangementer.
– Samarbeide med hjelpetrenere og administrasjon.

Kvalifikasjoner/personlige egenskaper:
– Du har bakgrunn fra troppsgymnastikk.
– Du har gode pedagogiske og organisatoriske evner, har evnen til å ta initiativ, er tydelig og kan lede en trening.
– Du kan omstille deg raskt ved behov, f.eks. bistå andre partier eller overta trening for andre ved behov.
– Du er positiv og inkluderende, og ønsker å se alle utøverne dine.
– Du følger idrettslagets rutiner og retningslinjer.

Vi kan tilby:
– Et godt opparbeidet turntilbud, og en tropp som er klar for nye utfordringer.
– Opplæring og jevnlig påfyll av kompetanse gjennom interne og eksterne kurs.
– Et ungt, positivt og utviklende miljø.
– Dyktige kolleger.
– Lønn etter avtale.

Arbeidstid vil primært være på ettermiddag-/kveldstid i ukedager, men også på dagtid i helg ved arrangementer. Timer blir avtalt i dialog med den aktuelle kandidaten.

For mer informasjon, ta kontakt med administrasjonen på e-post turn@fetil.no.

Søknad med CV sendes til: turn@fetil.no. Søknader blir behandlet fortløpende.

Kontaktperson: Eline Rødahl Olsen
E-post: eline@fetil.no