Hull 3

Lengde: 69 meter
Par: 3
Regler:
Spillere på høyere hull har forkjørsrett
Ta spesielt hensyn til utkast fra hull 4
Ta ekstra hensyn til andre brukere av området!