Hull 5

Lengde: 61 meter
Par: 3
Regler:
Forsikre deg om at hullet er ferdigspilt før du kaster
Spillere på høyere hull har forkjørsrett
Ta spesielt hensyn til utkast fra hull 8
Ta ekstra hensyn til andre brukere av området!