Hull 6

Lengde: 30 meter
Par: 3
Regler:
Spillere på høyere hull har forkjørsrett
Ta ekstra hensyn til andre brukere av området!