Hull 8

Lengde: 55 meter
Par: 3
Regler:
Hullet har fortrinn for hull 5, men sørg for god kommunikasjon.
Ta ekstra hensyn til andre brukere av området!