Hull 9

Lengde: 70 meter
Par: 3
Regler:
OB på asfaltveien. Der asfalten slutter går OB-linjen uendelig i retning av stort tre på linje med asfaltvei i retning av Glomma. Du har lov til å kaste 1 meter innenfor OB-linjen uavhengig av om du har havnet utenfor banen eller ikke.
Ta ekstra hensyn til andre brukere av området!