Diskgolf

Det er diskgolfbaner i et stort antall over hele landet, og det bygges nye i stort tempo. En diskgolfbane er som en golfbane, men med kurver istedenfor hull. Man kaster en disk/sendeplate fra et utkastfelt til den ligger i kurven. Dette regnes som et hull, og en bane har som regel 9 eller 18 hull. Det gjelder å ha færrest kast totalt når runden er ferdig. Banenes utfordringer er naturlige hindringer som trær, vann og høydeforskjeller samt at vær og vind spiller inn for hvordan disken/sendeplaten går. Les mer om spillet ved å trykke på denne linken.