Grunnleggende regler

Grunnleggende regler:

– Når du kaster må du ha et støttepunkt på “lie” (stedet der forrige kast landet).

– Det er lov med tilløp samt å tråkke over “lie” etter at frisbeen er kastet så lenge du ikke er innenfor 10m

– Det er lov å flytte “ting” som ikke henger fast om det er til hinder der du skal stå og kaste.

– Hvis du må flytte frisbeen fordi den ligger utenfor området som er definert som banen får du et kast i tillegg. (Out of Bounds, OB) Det neste kastet skal da være fra det stedet frisbeen krysset grensen til banen.

– Passerer man på feil side av mandatory (merket område som frisbeen må mellom, blir neste kast fra dropzone (DZ), og du får et kast i tillegg.

-Hvis frisbeen din ligger farlig til (for eksempel i en skrent), er det lov å flytte den til det nærmeste trygge området som ikke er nærmere kurven. Du får ikke tilleggskast.

– Ved uenighet er det flertallet i gruppa som ikke er direkte involvert i situasjonen som bestemmer.