Håndball for alle – Søk om økonomisk støtte til å spille håndball

Enkeltpersoner kan søke om støtte til å få dekt treneravgift og Lisens etc via NHF, kommunen og Coopdugnaden.

Send mail til sveinfredrik@fetil.no eller se info i vedlagte linker:

Søknad om økonomisk støtte for dekking av lisens via NHF:
https://www.handball.no/nyheter/2023/08/okonomisk-…

Søknad for deking av treingsavgift, medlemskontifent etc via Coopdugnad:
Her kan du lese vilkårene og fremgangsmåten for Coop-dugnaden, samt søke støtte.