Fotball/futsal

Aktive spillere, trenere, ledere og dommere over 13 år er forsikret gjennom NFF’s fotballforsikring. Det er Fet IL som står ansvarlig for å betale forsikring for alle lag, og de som er registrert som aktive i Fotballens Informasjons- og kommunikasjonssystem, FIKS. For å være dekket av forsikringsordninger i Fet IL må du har gyldig medlemsskap.

Alle medlemmer i Fet IL under 13 år er forsikret gjennom NIF barneidrettsforsikring. Forsikringsavtalen og vilkår finner du her. Forsikringen gjelder også for trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år

Alle aktive står selv fritt til å bestille og betale utvidet forsikring elektronisk, dette gjelder også individuell forsikring for de mellom 0-13 år (https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/fotball-priser/#143162).

For en nærmere orientering omkring forsikring til de ulike aldersklassene og for forsikringsytelser, les mer på Norges Fotballforbund.