Håndball

Spillere over 13 år, dommere og trenere med lisens er dekket gjennom sin Lise/Lise Pluss-lisens. Det er krav om at alle over 13 år som spiller håndball har lisens (ikke frivillig). Fra og med det året man fyller 13 år, må spilleren betale lisens for å kunne delta i serie-/cupspill. Klubben må registrere lisenspliktige spillere i MinIdrett. Lisensen betales til Norges Håndballforbund og dekker en forsikring for spilleren. Denne gjelder også ved deltakelse i turneringer i utlandet. Alle dommere skal også løse lisens på samme måte.

Kostnaden for lisens er avhengig av hvilken forsikringsavtale som velges, Lise eller Lise pluss.

For en nærmere orientering omkring lisenser henvises til Norges Håndballforbunds lisenssider.