Politiattest

Seksuell trakassering og overgrep er straffbart og et fullstendig brudd med idrettens mest grunnleggende verdier, og i strid med straffeloven. Norsk idrett har vedtatt at alle idrettslag fra 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn.

I Fet IL gjelder krav om fremvisning av politiattest for alle ansatte og styremedlemmer, og alle som har roller i idrettslaget. Det skal fremvises politiattest før de deltar på treninger, kamper, cup’er etc. Er det foreldre som skal være med laget på en enkelt overnatting ifm cup eller andre arrangementer, skal disse også fremvise politiattest. Krav om politiattest omfatter også innleide instruktører.

Søknadsprosedyre

Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk eller per post (de under 18 år MÅ sende inn søknad per post). Før vedkommende kan søke om en politiattest må h*n få en bekreftelse fra daglig leder i Fet IL på at det foreligger et behov for en politiattest (formålsskjema). Dette skjemaet, som kan lastes ned nedenfor, skal vedlegges i søknaden.

  1. Last ned og skriv ut «Bekreftelse på formål med politiattest» (vedlegg i høyre marg)
  2. Fyll inn personlig informasjon og sted/dato.
  3. Gå inn på www.politi.no/tjenester/politiattest
  4. Følg deretter henvisningene for elektronisk søknad.
  5. Last opp den utfylte bekreftelsen (fra punkt 1) og trykk på «send søknad».
  6. Når du har mottatt svar på søknaden skal den fremvises ansvarlig for politiattest i Fet IL. Dette gjøres ved å avtale tid eller sende attesten til de ansvarlige i gruppene. Attesten blir etter registrering slettet/makulert hvis den sendes som e-post/post. Politiattestansvarlig i gruppen vil oppdatere medlemsprofilen med dato for godkjent attest og den er da gyldig i 3 år.

Politiattestansvarlig i Fet IL
Politiattestansvarlige er utnevnt av Hovedstyret og er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i Fet IL. Politiattestansvarlig har taushetsplikt og eventuelle anmerkninger behandles i samråd med hovedstyrets leder.

Politiattestansvarlig har den totale oversikten over hvem som har fremvist attest.

Hendelser eller mistanke om hendelser skal varsles politiattestansvarlig.

Politiattestansvarlig i gruppene
Alle gruppene i Fet IL har utnevnt en ansvarlig for politiattester i egen gruppe. Alle som har behov for politiattest i egen gruppe skal fremvise denne for gruppeansvarlig. Gruppeansvarlig har ansvar for:

  • at alle som skal ha attest er registrert i vårt medlemsregister.
  • å se politiattesten og oppdatere dato for godkjenning fra Politiet på profilen til den som fremviser attesten.
  • å veilede nye til å søke Politiet om politiattest før de deltar på aktiviter med barna.
  • å rapportere status til hovedansvarlig for politiattester.