Innkalling til Årsmøte i Fet IL m/årsmøtepapirer

Hovedstyret i Fet IL kaller herved inn til Årsmøte 2024 for medlemmer i Fet Idrettslag. Årsmøtet avholdes tirsdag 19.mars klokken 19:00 på klubbhuset Fedrelandet.

Påmelding til Årsmøtet gjør du her: Påmelding

Forslag til Årsmøtet må sendes på vedlagt mal senest 10.mars, på epost til dagligleder@fetil.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før Årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, ha vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov.

Med vennlig hilsen

Hovedstyret i Fet IL

Årsmøte Fet IL.pdf