Medlem av kajakkgruppa

Alle medlemmer av Kajakkgruppa leier kajakk gratis, ved å legge inn fetilkajakk i Voucher-feltet ved bestilling.