Verdigrunnlag og mål

Verdigrunnlag

Fet IL har utarbeidet et eget verdigrunnlag som det er ønskelig at gjenspeiler seg i alle ledd i idrettslaget. Verdigrunnlaget består av tre faktorer:
Positiv, inkluderende og aktiv
.
Verdigrunnlaget skal hjelpe oss til å bli tydelige, og å klargjøre vår identitet. Hva klubben står for, og hvordan vi ønsker at alle medlemmer og lag av organisasjonen skal opptre.

• Med positiv mener vi at man heier på hverandre, laget, klubben og dommeren, og er positiv til motstanderen. Det betyr også at vi løfter i flokk gjennom dugnader. Vi ønsker at alle i Fet IL skal vise aktivitets- og idrettsglede, «fair play» og være begeistret.

• Med inkluderende mener vi alle skal få være med, uavhengig av kjønn, etnisitet og ferdighetsnivå. Ingen skal føle seg utenfor. Vi ønsker at alle skal kunne føle seg hørt. Man skal si ja! Fet IL skal være inkluderende for hele bygda.

• Med aktiv mener vi bevegelse og lek. Vi skal ta initiativ og søke nye løsninger. I Fet IL jobber vi mot å strekke oss lengre. Vi skaper noe sammen.

Mål

Hovedmål: Fet IL skal ha 3000 medlemmer i 2025.

Delmål 1: Anlegg
Utvikle eksisterende anlegg slik at de er funksjonelle og innbydende for aktivitet. Utvikle nye arenaer for mer aktivitet og nye aktiviteter.

Delmål 2: Aktivitet
Utvikle Fet Idrettslag ved å tilrettelegge for aktivitet og arrangement for alle aldre og nivå. Primært for bygda, men også for alle i Lillestrøm kommune/Romerike området. Fet Idrettslag skal være landskjent for sin kvalitet og sitt mangfold, og fremstå som ett idrettslag i særklasse.

Delmål 3: Aktivt lokalsamfunn
Utvikle ett aktivt lokalsamfunn med en god struktur og organisering som strekker seg utover de lokale områder. Ref vår visjon om å bli kjent i Norge.

Delmål 4: Rekruttering
Utvikle gode rutiner for rekrutering til idrettslaget, samt ha fokus på aktivitet lengst mulig for flest mulig.

Delmål 5: Markedsføring
Skape ett merkevarenavn i Fet Idrettslag som ALLE vet hva er. Utvikle profileringen av idrettslaget og etablere gode informasjonskanaler, slik at Fet Idrettslag fremstår som profesjonell og oversiktlig.

Delmål 6: Miljø
Fet Idrettslag skal forplikte seg til å begrense sitt klima avtrykk.