Påmelding turn/cheer/parkour/gymlek høst 2024

Nå er påmeldingene til alle våre partier- og lag for høsten 2024 åpnet!

Påmelding turnpartier (inkl. trampoline)
Påmelding cheerlag
Påmelding parkourpartier
Påmelding gymlekpartier

Klubben har mulighet til å søke om støtte til treningsavgift hos Røde Kors. Hvis dette er aktuelt, så send en e-post til turn@fetil.no.