Takkes av etter 42 år i frivillige verv

Egil Søgård fikk en hyggelig oppmerksomhet på årets årsmøte. Etter 42 år med frivillig arbeid velger han å takke for seg i hovedstyret. Han vil fortsette den frivillige jobben sammen med den fantastiske pensjonistgruppa.

Den tidligere storsvømmeren fra Lillestrøm flyttet til Fetsund tidlig på 80-tallet og meldte seg raskt som en bidragsyter for idrettslaget. Han har bidratt på mange forskjellige områder, spesielt i fotballgruppa gjennom leder og trener-verv. De siste årene satt han også i hovedstyret, og det er her han nå overlater plassen sin til nye krefter.
Egil vil fortsatt bidra med mange dugnadstimer for idrettslaget fremover, spesielt sammen med resten av pensjonistgruppa som samles på Fedrelandet hver uke til vedlikeholdsarbeid og andre forefallende oppgaver.

Idrettsnorge er tuftet på dugnadsarbeid og frivillig arbeid, og er helt avhengig av ildsjeler som Egil for å gi så mange og så gode aktivitetstilbud til barn, unge og gamle. Det gir en viktig arena til fellesskap og samhold der mennesker kan møtes og knytte livslange bånd.