Timeplan

Timeplanen vil variere fra uke til uke, timeplanen finner du i Spond. Det er plass til 18 stk. på hver saltime.

Påmelding til timene gjøres i Spond: Meld deg inn i AKTIV-gruppen her

Vi tilbyr også drop-in-timer til kr 100/time.