Gymlek 2-3 år med foreldre

Påmelding høst 2024
Husk å melde barnet inn i Fet IL hvis det ikke allerede er medlem!

Gymlek for barn i aldern 2-3 år. Vi kombinerer gymnastikkens grunnelementer: krype, hoppe, klatre, balansere og rulle – med lek. Barna lærer forskjellige øvelser gjennom lek og morsomme aktiviteter. Foreldre og barn trener sammen – noe vi tenker at bidrar til både fellesskap og treningsglede. Foreldre og barn stiller i treningstøy.

Grunnferdigheter barna skal øve på:
– Balanse
– Rulle
– Krype og krabbe
– Hopp og spenst
– Klatring og henge

Varighet: 45 minutter
Dager: Mandag/tirsdag/onsdag kl. 17:00-17:45
Pris: kr 990/semester
Sted: Motorikkrommet i Fethallen

Sett dere gjerne på venteliste hvis partiet er fullt. Det er ikke bindende og gir oss mulighet til å ta kontakt med dere ved ledig plass.

Økonomi skal ikke være en hindring for å delta på våre fritidsaktiviteter. Ta kontakt om dere ønsker å dele opp betalingen eller ønsker å søke om støtte. Send en mail til turn@fetil.no.