Parkour 6-9

Påmelding høst 2024
Husk å melde barnet inn i Fet IL hvis det ikke allerede er medlem!

Parkour er kunsten å bevege seg fra punkt A til B på den mest effektive måten – og er en veldig morsom treningsform som passer for alle! Våre trenere er profesjonelle parkourutøvere med lang erfaring.

Parkour 6-9
Varighet: 55 minutter
Dag: Onsdag kl. 17:00-17:50
Pris: kr 1980/per semester
Hvor: Eika Fet Arena

NB! Aldersinndelingen er veiledende. Kom gjerne på en prøvetime og snakk med trenerne om utøveren er moden nok til å henge med på dette nivået.

Sett dere gjerne på venteliste hvis partiet er fullt. Det er ikke bindende og gir oss mulighet til å ta kontakt med dere ved ledig plass.

Økonomi skal ikke være en hindring for å delta på våre fritidsaktiviteter. Ta kontakt om dere ønsker å dele opp betalingen eller ønsker å søke om støtte. Send en mail til turn@fetil.no.